Як знайти найменше значення функції на відрізку

До знаходженню найменшого значення функції на відрізку зводяться багато завдань математики, економіки, фізики та інших наук. Це питання завжди має рішення, тому що по доведеною теоремою Вейєрштрасса неперервна на відрізку функція приймає на ньому найбільше і найменше значення.
Як знайти найменше значення функції на відрізку
Інструкція
1
Знайдіть всі критичні точки функції fnof- (x), що потрапляють в досліджуваний інтервал (a- b). Для цього знайдіть похідну fnof - '(x) функції fnof- (x). Виберіть ті точки з проміжку (a- b), в яких ця похідна не існує або дорівнює нулю, тобто знайдіть область визначення функції fnof - '(x) і вирішите рівняння fnof - '(x) = 0 в інтервалі (a- b). Нехай це будуть точки x1, x2, x3, ..., xn.
2


Обчисліть значення функції fnof- (x) у всіх її критичних точках, що належать інтервалу (a- b). Виберіть з усіх цих значень fnof- (x1), fnof- (x2), fnof- (x3), ..., fnof- (xn) саме найменше. Нехай це найменше значення досягається в точці xk, тобто fnof- (xk) le-fnof- (x1), fnof- (xk) le-fnof- (x2), fnof- (xk) le-fnof- (x3), ..., fnof- (xk) le-fnof- (xn).
3
Підрахуйте значення функції fnof- (x) на кінцях відрізка [a- b], тобто обчисліть fnof- (a) і fnof- (b). Порівняйте ці значення fnof- (a) і fnof- (b) з найменшим значенням у критичних точках fnof- (xk) і виберіть з цих трьох чисел саме найменше. Воно і буде найменшим значенням функції на відрізку [a- b].
4
Зверніть увагу, якщо функція не має на проміжку (a- b) критичних точок, то значить в даному інтервалі функція зростає або убуває, а мінімальне і максимальне значення досягає на кінцях відрізка [a- b].
5
Розгляньте приклад. Нехай завдання полягає в знаходженні мінімального значення функції fnof- (x) = 2-xsup3--6-xsup2- + 1 на відрізку [-1- 1]. Знайдіть похідну функції fnof - '(x) = (2-xsup3--6-xsup2- + 1)' = (2-xsup3 -) '- (6-xsup2 -)' = 6-xsup2--12-x = 6-x - (x-2). Похідна fnof - '(x) визначена на всій числовій прямій. Розв'яжіть рівняння fnof - '(x) = 0.
У цьому випадку таке рівняння рівносильне системі рівнянь 6-x = 0 і x-2 = 0. Рішеннями будуть дві точки x = 0 і x = 2. Однак x = 2notin - (- 1 1), тому критична точка в цьому проміжку одна: x = 0. Знайдіть значення функції fnof- (x) в критичній точці і на кінцях відрізка. fnof- (0) = 2-0sup3--6-0sup2- + 1 = 1, fnof - (- 1) = 2 - (- 1) sup3--6 - (- 1) sup2- + 1 = -7, fnof- (1) = 2-1sup3--6-1sup2- + 1 = -3. Так як -7<1 и -7<-3, то функция &fnof-(x) принимает минимальное значение в точке x=-1 и оно равно &fnof-(-1)=-7.
Переглядів: 4882

Увага, тільки СЬОГОДНІ!