як обчислити площу куба

 уб €вл€Ї собою окремий випадок паралелеп≥педа, в €кому кожна з граней утворена правильним багатокутником - квадратом. ¬сього куб волод≥Ї ш≥стьма гран€ми. ќбчислити площу не становить труднощ≥в.
як обчислити площу куба
≤нструкц≥€
1
—початку необх≥дно обчислити площу будь-€кого з квадрат≥в, €кий Ї межею даного куба. ѕлоща квадрата можна обчислити, перемноживши один на одного пару з його стор≥н. ‘ормулою це можна виразити так:
S = a * a = a?
2
“епер, знаючи площу одн≥Їњ з гран≥ квадрата, можна д≥знатис€ площа вс≥Їњ поверхн≥ куба. ÷е можна зд≥йснити, €кщо модиф≥кувати формулу, вказану вище:
S = 6 * a?
≤накше кажучи, знаючи, що таких квадрат≥в (граней) у куба аж ш≥сть штук, то площа поверхн≥ куба становить площ одн≥й з граней куба.
3
ƒл€ наочност≥ ≥ зручност≥ можна навести приклад:
ѕрипустимо, дан куб, у €кого довжина ребра дор≥внюЇ 6 см, потр≥бно знайти площу поверхн≥ даного куба. —початку потр≥бно знайти площу гран≥:
S = 6 * 6 = 36 см?
“аким чином, д≥знавшись площа гран≥, можна знайти ≥ всю площ≥ поверхн≥ куба:
S = 36 * 6 = 216 см?
¬≥дпов≥дь: площа поверхн≥ куба з ребром, р≥вним 6 см, становить 216 см?
ѕерегл€д≥в: 2083

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!