як знайти площу гран≥ куба

ѕ≥д кубом маЇтьс€ на уваз≥ правильний багатогранник, у €кого вс≥ гран≥ утворен≥ правильними чотирикутниками - квадратами. ƒл€ того, щоб знайти площу гран≥ будь-€кого куба, не буде потр≥бно важких розрахунк≥в.
як знайти площу гран≥ куба
≤нструкц≥€
1
ƒл€ початку варто загострити увагу на саме визначенн€ куба. « нього видно, що кожна з граней куба €вл€Ї собою квадрат. “аким чином, завданн€ по знаходженню площ≥ гран≥ куба зводитьс€ до задач≥ по знаходженню площ≥ будь-€кого з квадрат≥в (граней куба). ћожна вз€ти саме будь-€ку з граней куба, так €к довжини вс≥х його ребер р≥вн≥ м≥ж собою.
2
ƒл€ того, щоб знайти площу гран≥ куба, потр≥бно перемножити м≥ж собою пару будь-€ких з його стор≥н, адже вс≥ вони м≥ж собою р≥вн≥. ‘ормулою це можна виразити так:

S = a ?, де а - сторона квадрата (ребро куба).
3
ѕриклад: ƒовжина ребра куба 11 см, потр≥бно знайти њњ площа.

–≥шенн€: знаючи довжину гран≥, можна знайти њњ площа:

S = 11? = 121 см?

¬≥дпов≥дь: площа гран≥ куба з ребром 11 см дор≥внюЇ 121 см?
ѕерегл€д≥в: 2604

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!