як знайти масу куба

≤нод≥ на практиц≥ ≥ при вир≥шенн≥ шк≥льних завдань потр≥бно знайти масу куба. ўоб дати правильну в≥дпов≥дь на под≥бне питанн€ необх≥дно спочатку уточнити: що маЇтьс€ на уваз≥ п≥д Ђкубомї. Ўкол€рам зазвичай доводитьс€ знаходити масу справжнього кубика, ≥нод≥ досить великого розм≥ру. ” побут≥ ж, п≥д масою куба найчаст≥ше мають на уваз≥ масу одного куб≥чного метра €коњ-небудь речовини.
як знайти масу куба
¬ам знадобитьс€
  • калькул€тор, таблиц€ щ≥льност≥ речовин.
≤нструкц≥€
1
ўоб знайти масу куба, €к ф≥зичного т≥ла, вим≥р€йте довжину ребра куба ≥ визначте щ≥льн≥сть речовини, з €кого складаЇтьс€ куб. ƒовжину ребра куба запиш≥ть у метрах (м), а щ≥льн≥сть в к≥лограмах на метр куб≥чний (кг / м?). ƒл€ визначенн€ щ≥льност≥ скористайтес€ в≥дпов≥дними таблиц€ми щ≥льност≥ речовин. якщо щ≥льн≥сть речовини виражена в г / см ?, то дл€ переведенн€ в кг / м? помножте це число на 1000. ѕот≥м помножте щ≥льн≥сть речовини на дину ребра куба, зведену в третю ступ≥нь. “обто скористайтес€ формулою:
ћ = ѕ * – ?,
де:
ћ - маса куба в к≥лограмах,
ѕ - щ≥льн≥сть куба в кг / м ?,
– - довжина ребра куба в метрах.


2
ѕриклад.
яку масу матиме кубик льоду розм≥ром в 1 см?
–≥шенн€.
«находимо в таблиц€х щ≥льност≥ речовин: щ≥льн≥сть льоду дор≥внюЇ 0,917 г / см ?. ѕереводимо щ≥льн≥сть ≥ розм≥ри кубика в систему одиниць вим≥ру —≤:
1см = 0,01м,
0,917 г / см? = 917 кг / м ?.
ѕ≥дставл€Їмо отриман≥ числа в формулу, отримуЇмо:
ћ = 917 * 0,01? = 0,000917 (к≥лограм).
3
якщо розм≥ри кубика нев≥дом≥ ≥ вим≥р€ти њх важко, то визначте обс€г кубика. ƒл€ цього пом≥ст≥ть кубик в м≥рну посудину з водою ≥ визначте обс€г вит≥сненоњ ним р≥дини.
як альтернативу можна визначити масу вит≥сненоњ кубиком води. ћаса вит≥сненоњ води в грамах, помножена на 1000000, буде дор≥внювати обс€гу кубика в м ?.
¬изначивши обс€г кубика ≥ його щ≥льн≥сть, знайд≥ть його масу за такою формулою:
ћ = ѕ * V,
де: V - класичне позначенн€ об'Їму.
4
якщо потр≥бно просто знайти масу куба, то, мабуть, маЇтьс€ на уваз≥ маса кубометра €коњ-небудь речовини. ÷е може р≥дину, сипуча речовина або будматер≥ал (наприклад, дошки). ƒл€ визначенн€ маси куба в цьому випадку просто уточн≥ть щ≥льн≥сть речовини. „ислове значенн€ щ≥льност≥, виражене в кг / м ?, ≥ буде масою куба в к≥лограмах. ѕри цьому врахуйте, що щ≥льн≥сть води ≥ слабких водних розчин≥в дор≥внюЇ 1000 кг / м ?, тобто маса куба води дор≥внюЇ 1000 кг (одн≥й тонн≥).
ѕерегл€д≥в: 4788

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!