Як отримати свідоцтво про постановку на облік в податковому органі

При оформленні різних документів громадян Російської Федерації окремою позицією все частіше виділяють рядок для зазначення ІПН - ідентифікаційного номера платника податків. ІПН - це персональний номер людини, яка присвоюється йому у відділеннях Федеральної податкової служби за місцем проживання і закріплюється свідоцтвом про постановку на облік в податковому органі. ІПН може отримати кожен платник податків. Розглянемо питання його отримання фізичною особою.
Як отримати свідоцтво про постановку на облік в податковому органі
Інструкція
1
Спочатку чітко усвідомите для себе, що стоїть за цим номером. Відомо, що його введення викликало нерозуміння і навіть опір у частини населення країни. Тим часом, ідентифікація особи за допомогою ІПН жодною мірою не є фактом вторгнення в приватне життя людини. Номер не пов'язаний з інформацією особистого характеру (сімейний стан, родинні зв'язки, інші особисті відносини). Використання ІПН не замінює імені громадянина цим цифровим кодом, так як ім'я, по батькові, прізвище вказуються в будь-яких документах незалежно від посилання на ІПН. Цей ідентифікаційний номер тим більше не може бути заміною імені, даного при народженні (хрещенні).
2
Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) служить насамперед для першочергової мети податківців - обліку відомостей про доходи конкретної фізичної особи. Ці відомості потрібні для оцінки сум, що підлягають оподаткуванню, а потім для контролю за сплатою податків (податку на землю, податку на майно, прибуткового податку і так далі).

Ідентифікаційний номер платника податків - фізичної особи являє собою двенадцатізначний цифровий код. Він складається: з коду податкового органу, який привласнив ІПН (4 знаки), порядкового номера запису про особу в єдиному державному реєстрі платників податків (6 знаків), спеціальне контрольне число (2 знака).
3
Для того щоб отримати ІПН та відповідне свідоцтво, напишіть заяву фізичної особи про постановку на облік в податковому органі на території Російської Федерації, звернувшись з паспортом або іншим документом, що засвідчує особистість, до податкового органу за місцем реєстрації. Ця заява має офіційно затверджену форму. У випадку ускладнень заповнити її вам допоможуть фахівці податкової служби.


4
У Заяві вкажіть:

- код податкового органу на вашу місцем жітельства-
- ваші прізвище, ім'я, по батькові. Якщо ви міняли прізвище в період після 01.09.1996 року, дайте відомості про зміну прізвища (імені, по батькові).
5
Вкажіть свою стать, дату і місце народження відповідно до документа, що засвідчує особу. Знадобиться код цього документа відповідно до довідника "Види документів", його серія та номер-найменування органу, код підрозділу, який видав документ, дата видачі.
6
Вкажіть дату реєстрації за адресою місця проживання (місцем перебування), посилаючись на запис у паспорті або іншому документі. Впишіть колишній адресу.
7
У спеціальній рядку підтвердіть достовірність та повноту відомостей, зазначених у заяві. У рядку для підпису проставте особистий підпис і дату підписання заяви. Вкажіть номер контактного телефону.
8
Після перевірки і реєстрації заяви вам повідомлять про дату видачі свідоцтва про постановку на облік в податковому органі з кодом ІПН.
Переглядів: 3682

Увага, тільки СЬОГОДНІ!