як визначити коеф≥ц≥Їнт трансформац≥њ

 оеф≥ц≥Їнт трансформац≥њ Ї одним з основних параметр≥в будь-€кого трансформатора. якщо цей показник нев≥домий, його можна самост≥йно визначити експер≥мантальним способом.
як визначити коеф≥ц≥Їнт трансформац≥њ


≤нструкц≥€
1
ѕриготуйте допом≥жний трансформатор, що розвиваЇ на вторинн≥й обмотц≥ напруга пор€дку 3 ¬. ÷е може бути, наприклад, накальна€ обмотка трансформатора в≥д будь-€кого з≥псованого приладу, обладнаного вакуумно-люм≥несцентним ≥ндикатором. Ќ≥ в €кому раз≥ не допускайте короткого замиканн€ ц≥Їњ обмотки.
2
Ќа випробуваному трансформатор≥ за допомогою омметра або зам≥нюЇ його приладу знайд≥ть обмотку з найменшим опором. «вертайте при вим≥рах увагу на р≥зницю нав≥ть в частках ома. —аме вона м≥стить найменше число витк≥в. ѕри вим≥рах не торкайтес€ струмоведучих частин, щоб виключити удар напругою само≥ндукц≥њ.
3
ѕодайте напругу в 3 ¬ з допом≥жного трансформатора на обмотку з найменшим числом витк≥в, визначену зазначеним вище способом, через запоб≥жник на 0,25 ј. —початку з'ЇднаЇте допом≥жний трансформатор з випробуваним, ≥ лише пот≥м подавайте на допом≥жний трансформатор напруга живленн€. …ого подавайте також через запоб≥жник того ж ном≥налу. Ќе торкайтес€ до елемент≥в первинноњ ланцюга.
4
ѕаралельно обмотц≥ трансформатора з найменшим числом витк≥в п≥дключ≥ть вольтметр зм≥нного струму. «апиш≥ть його св≥дченн€.
5
ѕочн≥ть п≥дключати той же вольтметр до ≥нших обмоткам трансформатора. ѕри необх≥дност≥, перемикайте меж≥. ѕам'€тайте, що на ≥нших обмотках можуть д≥€ти висок≥ напруги. ¬с€кий раз записуйте показанн€, а також розташуванн€ висновк≥в цих обмоток. Ќе допускайте в ход≥ проведенн€ вим≥рювань нав≥ть короткочасних коротких замикань.
6
«ак≥нчивши експеримент, обесточьте допом≥жний трансформатор, п≥сл€ чого розбер≥ть установку.
7
ўоб визначити коеф≥ц≥Їнт трансформац≥њ м≥ж будь-€кими двома обмотками трансформатора, под≥л≥ть напруга на одн≥й з них на напругу на ≥нший. ѕри бажанн≥, склад≥ть таблицю коеф≥ц≥Їнт≥в трансформац≥њ дл€ вс≥х сполучень його обмоток.
ѕерегл€д≥в: 3965