За допомогою дієслів у російській мові можна висловлювати не лише дії чи стану, але й ознаки («зеленіє трава»), а також кількість («подвоїли виплату»). Вони можуть показувати ставлення до кого-небудь або чого-небудь («Він поважав свою матір»). Ця частина мови, називаючи дію, ознаку, стан, кількість небудь відношення, передусім вказує на виробника, суб'єкта-діяча («хтось ходить »,« б'є »,« читає »), а також на час вчинення цього діяння (« ходив »,« читав »). Граматичне значення дієслів величезне. Вони позначають: - трудову творчу діяльність («кувати», «рибалити») - рух, переміщення або положення в просторі («плисти», «сидіти») - розумову діяльність, в т.ч. мисленнєво-мовну («сказати», «зіставляти») - фізична та інші стани людини («спати», «одужувати») - емоційно-технічну діяльність («радіти», «тужити») - стан / зміна природи ( «вечоріє», «підморожує»). Дієслово має форми, що дозволяють в тексті оцінити дію, ознаку, стан або як реальне, або як бажане («потроїмо», «утройте», «потроїли б»). У російській мові дієслово є найбагатшою частиною мови, тому має цілу систему форм («писати - пишу, пишеш, пише, пишемо, пишіть», «пишуть - писав, писала, писали - буду писати, будеш писати, буде писати, будемо писати, будете писати, будуть писати - пиши, пишіть, писав би - пише, що писав, писаний »). У синтаксисі найважливіша функція дієслова - бути сказуемим- його основні форми (часу, особи, способу) вживаються тільки в ролі присудка і носять назву« предикативні »(предикат - присудок) .Від інших частин мови дієслово відрізняють словотвірні ознаки. Найбільш поширений спосіб утворень - за допомогою приставок і суфіксів. Причому дієслово має свої суфікси -а- («обідати»), -ну- («крикнути»), -ся (насупившись) та ін.