як розрахувати ном≥нальний струм

Ќом≥нальний ток може максимально довго проходити через контакти ланцюга, без будь-€ких насл≥дк≥в дл€ нењ. ѕри значенн€х тока нижче ном≥нального в ланцюз≥ не розвиваЇтьс€ максимальна потужн≥сть. ” тих випадках, коли ток вище ном≥нального, ланцюг може зруйнуватис€. ћаксимальним значенн€м ном≥нального тока може бути ток короткого замиканн€.
як розрахувати ном≥нальний струм
¬ам знадобитьс€
  • - тестер;
  • - документац≥€ ≥з зазначенн€м ном≥нальноњ напруги ≥ потужност≥-
  • - джерело струму з в≥домим ≈–— ≥ внутр≥шн≥м опором.
≤нструкц≥€
1
ќбчисл≥ть ном≥нальний ток по ном≥нальн≥й напруз≥ ≥ опору приладу або д≥л€нки кола, по €кому в≥н прот≥каЇ. Ќом≥нальна напруга вказуЇтьс€ в техн≥чн≥й документац≥њ. ќп≥р знайд≥ть там же або вим≥р€йте тестером, приЇднавши його до приладу або д≥л€нц≥ ланцюга, попередньо переключивши його в режим роботи омметра.
2
ѕри вим≥рюванн≥ участок ланцюга повинен бути в≥дключений в≥д джерела тока, омметр приЇднуйте паралельно. –озрахуйте ном≥нальний ток, под≥ливши ном≥нальну напругу на вим≥р€ний оп≥р I = U / R. Ќапруга вказуЇтьс€ в вольтах, а оп≥р в ќмах. “од≥ ном≥нальний ток вийде в јмперах.


3
≤нод≥ в документах вказуЇтьс€ ном≥нальна потужн≥сть ≥ ном≥нальну напругу, при €кому може працювати прилад. ” цьому випадку розрахуйте ном≥нальний ток, под≥ливши значенн€ ном≥нальноњ потужност≥ на ном≥нальну напругу I = – / U. ѕотужн≥сть повинна бути вказана у ¬ј“, а напруга - у вольтах.
4
якщо ж ном≥нальну напругу нев≥домо, то вим≥р€йте оп≥р приладу або д≥л€нки кола за допомогою тестера ≥ под≥л≥ть ном≥нальну потужн≥сть на це значенн€. « отримав числа вид≥л≥ть кор≥нь квадратний. ÷е ≥ буде ном≥нальний ток приладу.
5
ћаксимальний ток, можливий в ланцюз≥, називаЇтьс€ ток короткого замиканн€. ѕри дос€гненн≥ такоњ сили тока, в н≥й в≥дбудетьс€ коротке замиканн€, ≥ вона вийде з ладу. ÷е граничний можливий ном≥нал дл€ будь ланцюга, п≥дключеноњ до даного джерела тока. ƒл€ цього д≥знайтес€ електроруш≥йну силу (≈–—) ≥ внутр≥шн≥й оп≥р джерела тока.
6
–озрахуйте ток короткого замиканн€, под≥ливши ≈–— на внутр≥шн≥й оп≥р Iкз = ≈–— / r. якщо при робот≥ приладу або ланцюга ток наближаЇтьс€ до цього значенн€, значить, потр≥бно зменшувати ≈–— джерела тока, €кщо це можливо, або зб≥льшувати навантаженн€ (загальний оп≥р) ланцюга.
ѕерегл€д≥в: 3425

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!