як знайти напругу, знаючи струм

ƒл€ того щоб знайти напруга при в≥домому значенн≥ сили струму, визначте додатковий параметр. ÷е оп≥р д≥л€нки кола, на €кому вим≥рюЇтьс€ напруга. якщо воно нев≥доме, визначте його за формулою, вим≥р€вши довжину ≥ перер≥з пров≥дника на д≥л€нц≥. якщо ж оп≥р споживача нев≥домо, а в≥дома потужн≥сть, розрахуйте напруга на ньому за в≥дпов≥дною формулою.
як знайти напругу, знаючи струм
¬ам знадобитьс€
  • - тестер;
  • - таблиц€ питомих опор≥в
≤нструкц≥€
1
¬изначенн€ напруги по струму ≥ опору. ¬им≥р€йте оп≥р д≥л€нки кола, €кщо воно не в≥домо заздалег≥дь, приЇднавши до нього тестер з в≥дпов≥дними настройками. ѕрилад приЇднуйте паралельно пров≥днику при роз≥мкнутого ланцюга. ѕеренастройте тестер дл€ вим≥рюванн€ сили струму (¬ режим амперметра). ”в≥мкн≥ть його в ланцюг посл≥довно ≥ вим≥р€йте значенн€ сили струму.


2
¬икористовуючи закон ќма (сила струму на д≥л€нц≥ кола пр€мо пропорц≥йна напруги ≥ обернено пропорц≥йна опору), знайд≥ть значенн€ напруги. ƒл€ цього помножте силу струму на оп≥р д≥л€нки кола (U = I Х R).
3
якщо немаЇ приладу дл€ вим≥рюванн€ опору, визначте матер≥ал, з €кого зроблений пров≥дник на д≥л€нц≥ кола, ≥ знайд≥ть його питомий оп≥р по в≥дпов≥дн≥й таблиц≥. «найд≥ть довжину њњ та перер≥з проводу. “од≥ напруга буде дор≥внюЇ добутку сили струму на питомий оп≥р ≥ площа перетину пров≥дника, под≥лену на його довжину U = I Х? Х S / l. ћожна перев≥рити результат обчислень, приЇднавши тестер в режим≥ вольтметра паралельно до д≥л€нки кола.
4
¬изначенн€ напруги по потужност≥ приладу. ”важно огл€ньте корпус приладу або вивч≥ть його техн≥чний паспорт. “ам обов'€зково буде вказана потужн≥сть, споживана даним приладом. якщо ж таких даних знайти не вдалос€, вим≥р€йте потужн≥сть, споживану досл≥джуваним споживачем, ≥ншим способом.
5
ƒл€ визначенн€ потужност≥ приЇднаЇте тестер в режим≥ ваттметра паралельно до працюючого приладу. Ќа його екран≥ з'€витьс€ значенн€ споживаноњ приладом потужност≥. ¬им≥рюванн€ проводите у ¬ј“.
ƒл€ того щоб визначити значенн€ напруги на прилад≥, знайдену потужн≥сть под≥л≥ть на силу струму в амперах (U = P / I). –езультат буде отриманий в вольтах.
ѕерегл€д≥в: 3037

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!