як визначити спадкоЇмц€

—падков≥ спори - найпоширен≥ш≥ у судов≥й практиц≥ будь-€коњ держави. як≥ ≥снують законодавчо закр≥плен≥ форми под≥лу майна ≥ €к вступити у спадок?
як визначити спадкоЇмц€
≤нструкц≥€
1
«'€суйте вс≥ обставини, при €ких вам ≥ членам вашоњ с≥м'њ доведетьс€ вступати в спадок. ƒ≥знайтес€ у нотар≥уса, чи залишив спадкодавець запов≥т, €ка частка належить саме вам ≥ на €ке саме майно необх≥дно оформити св≥доцтво.
2
якщо ≥снуЇ запов≥т, д≥знайтес€, чи вказан≥ в ньому частки, що вид≥л€ютьс€ кожному ≥з спадкоЇмц≥в. ” тому випадку, €кщо пр€моњ вказ≥вки немаЇ, розд≥л майна померлого буде зд≥йснюватис€ пор≥вну м≥ж ус≥ма спадкоЇмц€ми, але т≥льки п≥сл€ того, €к будуть вид≥лен≥ обов'€зков≥ частки (непрацездатним батькам ≥ дружину, неповнол≥тн≥м д≥т€м та ≥ншим утриманц€м). ѓм належить не менше половини частки в≥д т≥Їњ, €ку вони б отримали, вступаючи в спадщину за законом.


3
якщо ви д≥зналис€, що померлий не залишив запов≥ту, вступайте в спадщину за законом в≥дпов≥дно до черговост≥. якщо ви спадкоЇмець 1-њ черги, до €коњ в≥днос€тьс€ дружина, батьки або д≥ти померлого, то за законом, ви повинн≥ будете отримати р≥вн≥ частки в≥д д≥леного або непод≥льного майна. Ќепод≥льне майно (будинок, квартира, д≥л€нка, автомоб≥ль) може бути продано, а сума, виручена за нього, буде розд≥лена пор≥вну м≥ж ус≥ма ≥снуючими спадкоЇмц€ми за законом (в т.ч. неповнор≥дними батьками або д≥тьми). ÷≥нн≥сть майна визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до њњ ринковоњ вартост≥. якщо ж при д≥ленн≥ нерухомост≥ або вирученоњ за нењ грошовоњ суми виникли суперечки, звертайтес€ до суду.
4
” тому випадку, €кщо ви використовували непод≥льне майно до смерт≥ спадкодавц€ пост≥йно, то ви маЇте переважне право на нього перед ≥ншими спадкоЇмц€ми, €к≥ не мали ран≥ше права на користуванн€ ним. «верн≥ть увагу: переважне право можна реал≥зувати т≥льки прот€гом 3-х рок≥в з дн€ в≥дкритт€ у нотар≥уса спадковоњ справи.
5
«верн≥тьс€ до нотар≥уса (зг≥дно першоњ л≥тери пр≥звища спадкодавц€) не п≥зн≥ше н≥ж через 6 м≥с€ц≥в з дн€ смерт≥ спадкодавц€, щоб в≥н в≥дкрив спадкову справу. якщо за 6 м≥с€ц≥в не буде ви€влено ≥нших спадкоЇмц≥в, то ви отримаЇте св≥доцтво про право на спадщину.
6
якщо ви д≥зналис€, що у спадок входить непод≥льне майно, зареЇструйте своЇ право власност≥ в ”‘–— на п≥дстав≥ виданого вам св≥доцтва. —падщина, обчислювана грошовому екв≥валент≥, ви можете отримати у в≥дпов≥дному банку, зробивши туди запит через нотар≥уса та пред'€вивши св≥доцтво п≥сл€ отриманн€ запиту.
ѕерегл€д≥в: 4719

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!