як знайти напругу, знаючи потужн≥сть

” житт≥ ≥нод≥ виникають моменти, коли просто необх≥дно негайно д≥знатис€ чинне в мереж≥ напруга. ƒл€ цього використовують спец≥альний апарат - вольтметр. ј €к визначити напругу, €кщо п≥д рукою немаЇ вольтметра?
як знайти напругу, знаючи потужн≥сть
≤нструкц≥€
1
÷е можна д≥знатис€ самому, скориставшись законом ќма ≥ використовуючи спец≥альн≥ формули. ¬еликий ф≥зик √еорг ќм - це автор знаменитого закону, €кий звучить так: Ђ—ила струму в д≥л€нц≥ кола пр€мо пропорц≥йна напруз≥, ≥ обернено пропорц≥йна електричному опору даноњ д≥л€нки ланцюга ≥
записуЇтьс€ формулою: I = U / R
де: I - сила струму (ј) -
U - напруга (¬) -
R - оп≥р (ќм).
2
«наменно те, що закон ќма - це фундаментальнийзакон. ќнпр≥мен≥м до будь-€к≥й систем≥, в €к≥й в≥дбуваЇтьс€ д≥€ поток≥в часток або пол≥в, €к≥ долають оп≥р. ¬≥н ц≥лком застосовний дл€ розрахунку пневматичних, г≥дравл≥чних, магн≥тних, св≥тлових, електричних ≥ теплових поток≥в.


3
√еорг ќм також знайшов формулу дл€ розрахунку потужност≥ в електричному ланцюз≥:
P = U * I,
де P-потужн≥сть (¬т) -
U - напруга (¬) -
I - сила струму (ј).
4
¬иход€чи з ц≥Їњ формули, легко знайти напругу. ƒл€ цього: - в≥зьм≥ть значенн€ потужност≥ P-
- розд≥л≥ть його на значенн€ сили струму I- «наченн€ потужност≥ можна визначити по кер≥вництву користувача (паспорту) електричного приладу, €кий у вас в мереж≥ зад≥€ний. якщо включаЇтьс€ дек≥лька прилад≥в, визначте њх сумарну потужн≥сть, €ку можна порахувати, склавши потужност≥ вс≥х д≥ючих прилад≥в:
P = P1 + P2 + ... .. + Pn
5
«наченн€ сили струму можна д≥знатис€ також з кер≥вництва користувача електроприладу або вим≥р€вши його безпосередньо в мереж≥ за допомогою амперметра. ¬им≥рюванн€ сили струму в однофазноњ ланцюга ≥ трифазноњ проводитьс€ однаково.
6
ƒл€ того щоб вим≥р€ти силу струму: ј) в≥зьм≥ть амперметр-
Ѕ) включите його в одну з фаз електричноњ мереж≥-
¬) запиш≥ть показанн€ приладу.
“епер п≥дставте знайден≥ значенн€ потужност≥ ≥ сили струму в формулу:
U = P / I, гдеP - потужн≥сть (¬т), I - сила струму (ј).
ѕ≥дставивши в формулу чисельн≥ значенн€, знайд≥ть напруга U (¬).
ѕерегл€д≥в: 2069

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!