як побудувати роздр≥бну мережу

Ѕез мережевоњ торг≥вл≥ вже неможливо у€вити роздр≥бн≥ продаж≥ в крањн≥ та св≥т≥. ≤ це не дивно, адже розвиваючи торгову мережу, п≥дприЇмець може домогтис€ б≥льш високих результат≥в, н≥ж вкладаючи вс≥ сили ≥ засоби в окремий магазин.
як побудувати роздр≥бну мережу
≤нструкц≥€
1
¬изначте, €ку саме мережу ви збираЇтес€ вибудовувати - рег≥ональну, загальнонац≥ональну або нав≥ть м≥жнародну. ” кожному раз≥, в≥дразу подбайте про створенн€ над≥йноњ ≥нформац≥йноњ системи дл€ централ≥зованого управл≥нн€ мережую.


2
—формулюйте завданн€, €к≥ вам доведетьс€ надал≥ вир≥шувати, орган≥зовуючи роздр≥бну мережу. «авдань може бути дек≥лька: - забезпеченн€ можливост≥ проведенн€ централ≥зованоњ пол≥тики-
- скороченн€ управл≥нського апарату та забезпеченн€ моб≥льного р≥шенн€ управл≥нських завдань м≥н≥мальним штатом управленцев-
- зб≥льшенн€ торговельного обороту (що багато в чому залежить в≥д ч≥тко налагодженоњ лог≥стичноњ структури) -
- оптимальне розм≥щенн€ менеджер≥в на об'Їктах роздр≥бноњ мереж≥-
- зб≥льшенн€ ефективност≥ асортиментноњ пол≥тики-
- автоматизац≥€ технолог≥чних процес≥в, що забезпечують Їдиний ≥нформац≥йний пространство.¬ к≥нцевому п≥дсумку, вир≥шенн€ цих завдань призведе до конкурентоспроможност≥ вашоњ мереж≥ торговельних п≥дприЇмств та вп≥знаваност≥ бренду.
3
¬изначте, чи буде ваша мережу одноформатн≥ або мультиформатноњ (в≥д звичайного магазину до г≥пермаркету). «верн≥ть увагу, що дл€ р≥зних тип≥в магазин≥в властива р≥зна номенклатура, що з одного боку, ускладнюЇ управл≥нн€, але з ≥ншого - привертаЇ набагато б≥льшу к≥льк≥сть покупц≥в з ус≥х соц≥альних верств.
4
¬ибер≥ть модель управл≥нн€ мережую, оц≥нивши вс≥ Ђплюсиї ≥ Ђм≥нусиї кожноњ з ≥снуючих моделей: - ≥нвест≥ц≥онной-
- холд≥нговой-
- централ≥зованной-
- лоточной-
- г≥бр≥дной.¬озьм≥те на зам≥тку: вс≥ переваги мережевоњ структури повною м≥рою реал≥зуютьс€ т≥льки при централ≥зованому управл≥нн≥. “ому розпод≥л≥ть функц≥њ м≥ж головним п≥дприЇмством торг≥вл≥ та ф≥л≥€ми так, щоб можна було розвивати ≥н≥ц≥ативу Ђзнизуї при абсолютному контролем Ђзверхуї.
ѕерегл€д≥в: 3409

”вага, т≥льки —№ќ√ќƒЌ≤!